Gülüç Belediyesi

Fiyat Tarifesi

  

    Gülüç Belediye Meclisinin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi uyarınca 01/11/2017 Çarşamba günü saat:10:00'da yaptığı 2017 yılı Kasım ayı toplantısının 1. birleşiminin 1. oturumuna ait gündemin 3. maddesini teşkileden;
    "Belediyemiz 2018 yılı fiyat tarifelerinin görüşülmesi" hususunda mecliste yapılan görüşmeler neticesinde;


2018  YILI BELEDİYE GELİR TARİFELERİ:  

                         
              1-Belediyemiz İmar ve mücavir alan sınırları içerisinde bulunan yol, tretuvar ve meydanlardaki elektrik direklerinden;
    a) Yalnız aydınlatma amaçlı kullanılan galveniz'li,demir ve beton direkler için direk başına aylık .....................................................................................................                                        160.00.-           b) Hem aydınlatma hem de taşıyıcı amaçlı kullanılan beton ve demir direkler için aylık......................................................................................................                               180.00.-           
    c) Yalnız taşıyıcı çelik kafes direklerden aylık                                                            230.00.-     
        d) Üzerinde trafo bulunan beton direklerden aylık  .................                            260.00.-     
        e) Üzerinde trafo bulunan çelik kafes direklerden aylık  .........                             290,00.-  
        f) Bina içindeki trafolardan aylık .............................................                              310,00.-   

BELEDİYE OTO PARK ÜCRETİ

1-Otomobillerden        4 saat                                                                                                        4.00.-                                                                                                                                          6   “                                                                                                              5.00.-
                                        8    “                                                                                                          7.00.-    
                                        24    “ ( Günlük )                                                                                       15.00.-       

2-Minibüslerden          4 saat                                                                                                           7.00.-
                                        6   “                                                                                                                   8.00.-                       
                                        8   “                                                                                                           10.00.-       
                                  24   “ ( Günlük )                                                                                         18.00.-

HAT-DURAK VE OTO GARAJ ÜCRETİ

Minibüs ve midibüs vasfı taşıyan vasıtalar yıllık                                                                   200.00.-     
Taksilerden yıllık                                                                                                                         200.00.-   
Otobüslerden yıllık                                                                                                                     250.00.-

Belediyemizce hat ve durak tahsis edildiğinde ruhsat verilirken bir defaya mahsus  ;

Midibüs ve Otobüslerden                                                                                                   2.000,00.-      
Minibüslerden                                                                                                                            1.400,00.-     
Taksilerden                                                                                                                                1.000,00.-  
Araç (Taksi ) Devirlerinden                                                                                                      5.000,00.-
Servis araçlarından  (öğrenci)                                                                                  -                700.00.-    

Yolcu taşıma hat tahsis ruhsat harcı alınır.

TAŞIT İŞLETME RUHSAT HARCI  :

1-Taksiler  için her yıl ruhsat 
   verilip yenilemek üzere yıllık,                                                                                           350.00.-      
2-Minibüslerden her yıl ruhsat
   verilip yenilemek üzere yıllık ,                                                                                       325.00.-     
3-Midibüs ve  Otobüsler  için her yıl 
   ruhsat verilip yenilemek üzere ,                                                                      -                   525,00.-
4-Servis Araçları için her yıl ruhsat 
    verilip yenilenmek üzere ,                                                                                                       300.00.-
          
SERVİS ARAÇLARI GÜZERGAH İZİN BELGESİ HARÇLARI : 
     
1-A B-C-D   Tipi Güzergah izin belgeleri    :                                                                          250,00.-       
   ( Toplu Taşıma  izin belgesi  bulunan  ve personel , okul ,özel ve tüzel kişilikler , kendi  personeli ile ücretsiz müşteri taşımak üzere Gülüç Belediyesince  ana arterlere giriş için verilecek izin belgesi.)
            
KAYIT SURET HARCI     :

1-Belediyemize bağlı müesseselerin tuttuğu ve hüküm eden ;
Her türlü kayıt ve belgelerden                                                                                             60.00.-                         
Evlenme ile ilgili kayıt ve belgelerden ( Aile Cüzdanı )                                                          120.00.-                
Mesai saati içinde Belediyede kıyılan nikahlardan                                                                    80.00.-      
Mesai saati dışında, Resmi Tatil günleri ve Hafta sonu kıy. nikahlardan ;                        120,00.-                           
Nikah  Salonunda kıyılan nikahlardan ( Hafta içi )                                                                  170,00.-                          
Nikah Salonunda Resmi Tatil Günleri ve Hafta sonu kıy.nikahlardan ;                              190,00.-                    
Düğün Salonu ve dışarıda kıyılan nikahlardan                                                                       600,00.-
Halı Saha Ücretleri  aynı yıl Encümen kararıyla belirlenecektir.                            
İLAN ÜCRETİ    :
1-Belediyemizden izin alındıktan sonra yayın cihazımızdan günlük yapılacak
her türlü ilan mahiyetindeki yazıların anonslarından 2 kez öğleden önce 2 kez
öğleden sonra ;
   25 kelime dahil                                  :                                                                                          8.00.-                             
  26 kelime dahil her fazla kelime için :                                                                                        0.80.-
2-Müzikli olarak banttan yapılacak ilanlar
  dan günde 2 kez öğleden önce, 2 kez
  öğleden sonra 1 dakikası                                                                                                              10.00.-     
a)propaganda  amaçlı ( Seçim ) konuşması dakikası                                                                   3.00.-

ŞEHİR MEZARLIĞI GÖMME ÜCRETİ    :
1-Aile mezarlığı satın alma m2,si                 :                                                              ---    
2-Büyükler için gömme ücreti                      :                                                              ---
3-Çocuklar için gömme ücreti (18 yaş Dahil)                                                             ---
    Ayrıca  gömme  ücreti  alınmaz

BASILI EVRAK ÜCRETİ     :
Önceki yıllardan belediyemizdeki mevcut basılı evrakların evvelce tesbit edilen
Tarife üzerinden satışına devam edilir. Yılı içinde bastırılan evrağın belediyemizce
Satışı gerekiyorsa evrakın maliyetine  % 25 ilavesi ile satılır.

İLAN REKLAM VERGİSİ   :                                                                                       
1-Dükkan,ticari ve sınai müessese  ve serbest meslek erbabınca çeşitli yerlere asılan  ve takılan her çeşit levha,yazı ve resim gibi sabit bütün ilan ve reklamların beher metrekaresinden yıllık olarak,

Bulvar ve Meydan                               1.Grup                100.00.-
                                                               2.    “                     90.00.-         
                      3.    “                     80.00.-
                      4.    “                     70.00.-
Cadde                      1.Grup                100.00.-
                                2.    “                     80.00.-
                                                               3.    “                     70.00.-
                                                               4     “                     60.00.-
Sokak                                                     1.Grup                 80.00.-
                       2.   “                     60.00.-
                                                                3.   “                     50.00.-
                                                                4.   “                     40.00.-


2- Motorlu taşıt araçlarının ,içine dışına konulan ilan ve reklamların beher metrekaresinden yıllık olarak ;
               Toplu taşıma araçları         40.00.-
               Diğer                                     40.00.-

3- Cadde,sokaka ve yaya kaldırımların üzerine gerilen,binaların cephe ve yanlarına asılan bez veya sair maddeler vasıtasıyla yapılan geçici mahiyetteki ilan ve reklamların metre karesinden haftalık olarak.

Bulvar ve Meydan                          1.Grup                   10.00.-
                                      2.   “                         9.00.-
                            3.   “                         8.00.-
                                                           4.   “                         7.00.-
Cadde                             1.   “                       10.00.-
                  2.   “                         9.00.-
                  3.   “                         8.00.-
                             4.   “                         7.00.-
Sokak                                                 1.   “                         8.00.-
                                                           2.   “                          6.00.-
                  3.   “                          5.00.-
                  4.   “                          4.00.-

4- Işıklı veya projeksiyonlu  İlan ve reklamlardan her metrekare için yıllık olarak ;

Led ekranlı  ilan ve reklamlardan,                                  150.00.-
Diğer  Işıklı veprojeksiyonlu ilan ve reklamlardan,     150.00.-

5- İlan ve Reklam amacıyla dağıtılan broşür,katalog,duvar ve cep takvimleri, biblolar veya benzerlerinin  her biri için  ;                                               0,25.-

6- Mahiyeti  ne olursa olsun  yapıştırılacak çeşitli  afişler  ve  benzerlerinin  beherinin   
Metrekaresinden  ;                                                              0,50.-


B) EĞLENCE VERGİSİ

    ( Biletle girilmesi zorunlu olmayan eğlence yerlerinde )

Bar,pavyon,gazino,gece kulübü,taverna,diskotek,kabare,dansing gibi eğlence yerlerinde çalışılan her gün için ;
 
50 m2 ye kadar                                100.00.-
51 m2  150 m2  arası                      90.00.-
151 m2  300 m2 ve yukarısı          80.00.-
4  yıldızlı otellerde                            90.00.-
5  yıldızlı otellerde                           100.00.-
         
Bilardo ve masa futbolu salonları gibi eğlence yerlerinde çalışılan her gün için ;

26 m2 ye kadar                                   70.00.-
26 m2  50 m2 arası                          60.00.-
51 m2  100 m2 arası                        55.00.-
101 m2  200 m2 arası                      65.00.-
201 m2 den sonrası                            80.00.-     


C)İŞGAL HARCI  ; 

52. Maddenin  (1) ve (2) numaralı bentlerinde yazılı işgallerde beher metrekare için günde ;   
                                                                                         2.50.-

52. maddenin (1) numaralı bendinde  yazılı hayvan  satıcıları işgallerinde ; 
Satışı yapılan küçük baş hayvan başına ,                   2.50.-
Satışı yapılan büyük baş hayvan başına ,                  5.00.-
                                                                                                                                        52. maddenin (3) numaralı bendinde yazılı işgallerde  ;

Her taşıttan beher saat için,                                       1,25.-
Parkmetre çalıştırılan yerlerde beher saat için,      2.50.-    


Ç) TATİL GÜNLERİNDE ÇALIŞMA RUHSAT HARCI 

     Her  tür İşyeri  için yıllık olarak  ;

     25 m2 ye kadar                                 1. Grup                      175.00.-
                                                                  2.    “                          150.00.-
                         3.    “                          125.00.-
                                   4.     “                           90.00.-
     26 m2  100 m2 arası                       1.    “                         200.00.-
                         2.     “                         175.00.-
                                   3.     “                         150.00.-
                         4.     “                         125.00.-
     101 m2  250 m2 arası                      1.    “                         650.00.-
                          2.     “                         550.00.-
                         3.     “                         450.00.-
                         4.     “                         350.00.-
     251 m2  500 m2                              1.     “                         700.00.-
                         2.     “                         600.00.-
                         3.     “                         500.00.-
                                                                  4.      “                        400.00.-
     501 m2 den yukarısı                         1.     “                         800.00.-
                                                                  2.     “                         750.00.-
                         3.     “                         700.00.-
                                                                  4.     “                         650.00.-

                                                        
NUMARALAMA HARCI     :
Bina,hane numaralarının değiştirilmesi veya yeni numara verilmesi halinde kapı,
Numaralarının belediyemizce maliyetine   % 50  ilave edilerek ücret alınır.

BELEDİYEMİZ HİZMET ARACI İLE İŞ MAKİNALARI FİYAT TARİFESİ VE DİĞER HARÇLAR  ;
1-Belediyemiz arazözü ile yapılacak foseptik çukurları temizleme ücreti  : 
    a) 5 ton su ile tankerlerin içini temizleme    :                                              60.00.-                              
       b) İçine iş bitiminden sonra doldurulacak 
           beher ton su ücreti                                     :                                                              8.00.-
       c) Çekilen lağımın 15 km belde harici nak-
         liye ve boşaltma ücreti ( 1 seferi )                                                                    120.00.-
2-Su  Tankeri  ile inşaatlara dere suyu götürme  ( 5 ton ) .       
       a) Belde içi   ( Nakliye  dahil )                          :                                              60.00.-        
       b) Belde dışı ( mücavir alan )Alaplı-Ereğli Merkez                                                   120.00.-                                                  
3-Kanal kazıcı ile iş makinası ve yükleyicinin kiralama bedeli ( 1 saati )
       a)Büyük yükleyici                                                                                                           130.00.- 
       b)Küçük yükleyici,kanal kazıcı,iş makinası                                                                 110.00.-
4-Su  Tankeri  ile  hanelere içme suyu götürme bedeli                                
       a) Belde dışı mücavir alan                            :                                                                110.00.-  
            b) Belde içi                                                    :                                                                     70.00.-
5-Su  Tankeri  ile  inşaatlara  içme suyu  götürme bedeli 
            a) Belde içi  ( nakliye Dahil )                                                                                            120.00.-  
            b) Belde dışı             “                                                                                                        150.00.-
6-Kompresör kira bedeli  ( 1 saati )                                                                                              80.00.-     
7-Dozer  ( İş makinesi ) kira bedeli    ( 1 saati )                                                                        150.00.-
8-Su tankeri ile Ticarethanelere içme suyu                                            
götürme bedeli  m3'ü                                                                                                              25.00.- 
10-Su tankeri ile hanelere içme suyu 
götürme bedeli m3'ü                                                                                                                       8.00.-
11-Su tankeri ile gemilere içme suyu götürme bedelinin tespiti için encümene 
mevcuden oy birliği ile yetki verildi.
12-Araç kişiye ait içme suyu verme bedeli m3'ü                                                                  8.00.-          
      Bld . Aracı ile                                                                                                                              10.00.-
13-Belediyemiz otobüs ve kamyonları özel
kişiler tarafından kiralandığı takdirde 1 saati                                                         90.00.-           
14-Yığıntı kaldırma ücreti                                                                                                              80.00.-          
15-Elektronik kantar tartı ücreti                                                                                                      ---
16-Bld.otobüs kiralama ücreti ( 1 seferi gidiş-dönüş)Alaplı, Ereğli Merkez v.s                170-150.-     
17-Bld Vidanjörü ile Kanal açma  (itme )  Belde içi                                                                   80.00.-                
        “           “                    “                        Belde dışı                                                                   150.00.-
        “           “                    “                        Tersane                                                                      100.00.-              

18-Kanal Temizleme  ( araç+su bedeli )                                                                                    100.00.-        
19-Foseptik Temizleme         “                                                                                                     100.00.-        

SOSYAL TESİSLER KİRALAMA ÜCRETİ   :

1-Düğün Salonu  kira bedeli  ( Düğün ,Nişan,Kına ,Toplantı v.s )              :                         
Hafta içi ve Hafta sonu gündüz yapılanlar için                                                               700.00.-
Hafta içi gece yapılanlar için                                                                                              800.00.-
Hafta sonu gece yapılanlar için                                                                                      1.000.00.-
2-Her türlü toplantı, eğlence, nişan, kına vs,den düğün törenlerinden , kimsesiz ve fakir belgesi ibraz edenler ile belediye personeli kendi ve çocukları Bld.Meclis Üyeleri  için  ücretin % 20' sinin  alınmasına mevcudun oy birliği ile karar verildi
SU FİYAT TARİFELERİ   :
Aşağıda  görülen  su  ücretleri  kdv  hariç   01.OCAK.2018  tarihinden itibaren geçerlidir.   
                                                                                                          
1-MESKENLER        : Beher m3        Sınırsız                                                             2.50.- *
2-ÖZEL OKULLAR            : Beher m3        Sınırsız                                                                        4.75.-  *  
3-RESMİ OKULLAR          : Beher  m3       Sınırsız                                                                          3.75.- *    

4-TİCARETHANELER        :  
    a) Büyük ticarethaneler, Gemi tersaneleri, Akaryakıt istasyonları, Fabrikalar, Oto Yıkama ve Yağlama İstasyonları ve Ekmek Fabrikaları.
                  Beher m3                            Sınırsız                                                                          6.75.-        
   b) Küçük ticarethaneler ( Büyük ticarethaneler dışında kalanlar.)        
                  Beher  m3                                  Sınırsız                                                                         3.60.-          
5-İNŞAAT SULARI
                 ***   İnşaat Suları ( büyük  küçük )   2018 yılında ;                                               15.00.-                                    

 6- ÖZÜRLÜ ve GAZİ, için :      Beher m3        Sınırsız                                                                   1.25.-           
 7- Kaçak  su  kullanımı tespitinde  ,  300  ton  su  bedeli  tahakkuk  ettirilecektir.
8- Sayaç Okuma Ücreti                                                                                                                    1.00.-         

İLK DEFA SU ALACAKLARA AİT SU ABONE TARİFESİ  :

    a) Yeni açılan su bağlama bedeli       :
            Meskenler    :                                                                       140.00.- 
                               B. Ticarethaneler    :                                                                       220.00.-
                               K. Ticarethaneler    :                                                                                150.00.-      
                                    İnşaatlar                     :                                                                               350.00.-
   

            b)Su muayene  bedeli                        :
                                     Meskenler        :                                                   160.00-             
                                 B. Ticarethaneler    :                                                            220.00.-         
                                           K. Ticarethaneler            :                                                   190.00.-
                                İnşaatlar                     :                                                                             350.00.-
    c) Su depozit bedeli:
            Haneler        :                                                                 100.00.- 
                                B.Ticarethaneler    :                                                                 200.00.-   
                                   K.Ticarethaneler    :                                                                 150.00.-
                                   İnşaatlar                      :                                                                         300.00.-   

Borcundan dolayı  kapatılan sudan alınacak açma ücreti: ( Meskenler için )                50.00.-
            “                  “           “          “                     ( Ticarethaneler için )                              100.00.-

Adına Açma İşlemi ( Depozito )                        Meskenler                                                 100.00.-
                                                                           B.Ticarethaneler                                          200.00.-
                                                                           K.Ticarethaneler                                          150.00.-
                                                                           İnşaatlar                                                        300.00.-
         
GEÇİCİ SU ABONESİ ALACAKLARA AİT SU ABONE TARİFESİ   :
        a) Yeni açılan su bağlama bedeli       :                       
                               Meskenler    :                                                                   155.00.- 
                                B .Ticarethaneler    :                                                     260.00.-   
                                K. Ticarethaneler    :                                                     220.00.-
                b) Su  muayene  bedeli                  :
                                Meskenler        :                                                     285.00.-
                                B.Ticarethaneler    :                                                                        260.00.-
                                K.Ticarethaneler    :                                                                        220.00.-
        c)Su depozit bedeli  :
                                Meskenler        :                                                     100.00.-               
                                B.Ticarethaneler    :                                                                        200.00.-
                              K.Ticarethaneler    :                                                                         150.00.-                 

BUNA GÖRE NORMAL ABONE BEDELİ                 ; 
            Meskenler        :                                       400.00.-                                            
            B. Ticarethaneler    :                                        640.00.-
                                   K.Ticarethaneler    :                                                           490.00.-          
                                           İnşaatlar                          :                                                         1.000.00.-


                 Geçici abone bedeli                                 :
                    Meskenler                        :                                                            540.00.-
                    B.Ticarethaneler                :                                                         680.00.-
                                        K.Ticarethaneler             :                                                          590.00.-
                                        Yeni Sayaç Bağlama          :                                                            40.00.-    
  
 01.OCAK.2018 Tarihinden geçerli olmak üzere  ;

Özel İdare ve Belediyeler Çevre Alt yapı  Temel Hizmetler Birliği Başkanlığı  Birlik
      Meclisinin Tavsiye Kararı Doğrultusunda  ,Katı  Atık Bertaraf Ücreti için  :


Hanelerden                                           :                                                                                 5.00.-
K.Ticarethanelerden                            :                                                                                 7.00.-
B.Ticarethanelerden                             :                                                                             11.00.-
Özel ve Devlet Okullarından               :                                                                  8.00.-    7.00.-


1-OTEL ve MOTEL'lerden
                                                                                                                                             ( Aylık )
    Yatak Kapasitesi     0- 100  arası                                                                                  100.00.-
          “            “           100   ve üzeri                                                                                 200.00.-
  
2-RESTAURANT-LOKANTA BAR-DİSKO-CAFE ' den                                                     ( Aylık )

    50 m2 kadar olanlardan                                                               -                                50.00.-       
    51 m2 'den  100 m2'ye  kadar olanlardan                                                                100.00.-    
    100 m2  üzeri olanlardan                                                                                             200.00.-     

3-OTO  HALI  YIKAMA   (  Aylık  )                                                                                    30.00.-
             
4-SÜPER-HİPER  ( Marketlerden Bim-A101 v.s ) Aylık                                                  50.00.-     

5-ÖĞRENCİ YURTLARI ' dan                                                                                            ( Aylık )
     Erkek Öğrenci  Yurdu.                                                                                                   30.00.-  
     Kız Öğrenci Yurdu.                                                                                                         30.00.-  

GÜLÜÇ BELEDİYESİ DENETİMİNDEKİ ÖZEL HALK OTOBÜSLERİ  ÜCRET TARİFESİ ;

                                                                2017                           2018
                     ABONMAN      :                1.90.-                          2.00.-     
                     ÖĞRENCİ        :                  1.40.-                          1.50.-


AÇILIŞ RUHSATNAMESİ İLE İLGİLİ ARAÇ VE BELGELER:     
            
A) Gidildiğinde kapalı olan işyerinden tekrar gidiş harcı                                        40.00.-
B) Teftiş Defteri Harcı                                                       40.00.-
C) Ruhsat Yenileme Harcı                                         50.00.-
C) Mesul Müdürlük Harcı                                                                                                   100.00.-
İŞYERİ AÇMA İZİN HARÇLARI                            
1-GAYRİ SIHHİ MÜESSESELER

a) 1. sınıf gayrisıhhi müesseseler kullanım alanı m2 başına                             4.00.-
b) 2. sınıf gayrisıhhi müesseseler kullanım alanı m2 başına                             3.50.-
c) 3. sınıf gayrisıhhi müesseseler kullanım alanı m2 başına                              3.00.-

2-SIHHİ MÜESSESELER 

a) Sınıflandırmaya tabi genel olanlar (Genel)
lüks sınıflar m2 başına                                                            3.00.-     
1 sınıf    m2 başına                                                  2.75.-
2. sınıflar m2 başına                                                  2.50.-   
3. sınıflar m2 başına                                                  2.30.-
b) Sınıflandırmaya tabi olan içkili lokanta, gazino, pavyon, diskotek, düğün salonu, sinema, tiyatro, otel, pansiyon vb. 
lüks sınıflar m2 başına                                                             4.00.-
1.sınıflar m2 başına                                                   3.75.-
2. sınıflar                                                       3.25.-
3. sınıflar m2 başına                                                    3.00.-
NOT : Sınıfa tabi olmayan lüks işyerleri için 1. sınıf tarifesi uygulanır.

c) Sınıfa tabi olmayan sıhhi müesseseler
İnternet Evleri                                                                                                                             2.50.-   
Güzellik salonları, saunalar                                               2.75.-
Muayenehaneler, özel hastaneler                                           3.00.-
Market, şarküteri vb.                                                   2.50.-
Bakkal, tekel bayi, manavlar vb.                                            2.50.-
Kasap, sakatatçı, balıkçı, tavukçu                                           2.50.-
Kafeteryalar                                                       2.50.-
Büfe, Hamburgerci, kantin                                               2.50.-
Her nevi toptan gıda yeri                                               2.50.-
Otoparklar                                                       2.50.-     
Garaj, oto galerileri, taksi durakları                                           2.50.-
Çay ocakları                                                       2.50.-
Çay bahçeleri                                                       2.50.-
Bunların dışında kalan müesseseler m2 başına                                                 2.50.-

d) Sınıfa tabi olmayan müesseselerden  m2 başına                    
1- Kuyumcular                                                                 3.50.-  
2- Bankalar Döviz büroları                                               3.75.- 
3- Kurslar, spor salonları, dershaneler                                                     3.75.-
4- Her nevi toptan satış yerleri                                                         2.50.-
5- Konfeksiyon, tuhafiye, kavafiye, mefruşat, kumaş satış yerleri                           2.50.-   
6- Halı, mobilya, beyaz eşya, satış yerleri vb.                                                 2.50.-
7- Büro, yazıhaneler                                                   2.50.-
8- Terzi, ayakkabı tamircisi                                               2.50.-    
9- Yukarıda yazılanların dışında kalan tüm işyerleri                                             2.50.-
NOT:
1- İşyerinin sahip değiştirmeksizin faaliyetini terk etmesi halinde yukarıdaki harç tarifesi aynen uygulanacaktır.    
2- İşin konusu iş sahibi veya iş adresi ne sebepten olursa olsun değiştiğinde yukarıdaki harç tarifesi aynen uygulanır.

ÇEŞİTLİ GELİRLER
( Açılış Ruhsatnamesi ile ilgili Harçlar Sıhhi ve Gayri Sıhhi 
 Müesseselere ait  Ruhsat Bedeli )    
 İŞ YERİ  AÇMA BELGESİ ÜCRETLERİ    
A) GAYRİSIHHİ  MÜESSESELER
a) 1. sınıf gayrisıhhi müesseseler   için ; ( Valilik'ten alınıyor.)                                                 
b) 2. sınıf gayrisıhhi müesseseler                
0-250 m2 arası                                                                                                                               400.-  
250-500 m2 arası                                                     500.-
500 m2 üstü                                                         700.-  

c) 3. sınıf gayrisıhhi müesseseler                  
0-250 m2 arası                                                                   300.-
250 m2 üstü                                                         400.-  

B) SIHHİ MÜESSESELER

A) Sınıflandırmaya tabi müesseseler
Lüks sınıflar                                        
0-100 m2 arası                                                                  550.- 
101-250 m2 arası                                                    525.-
250 m2 üstü                                                        575.-  
1. sınıflar
0-100 m2 arası                                                                   425.-
101-250m2 arası                                                    475.-
2. sınıflar                                                        375.-
3. sınıflar                                                                                                                                                                          
B) Sınıflandırmaya tabi olan müesseseler (İçkili)

Lüks sınıflar
0-100 m2 arası                                                                  525.-   
101-250 m2 arası                                                    550.-
250 m2 üstü                                                        600.-
1. sınıflar
0-100 m2 arası                                                                  500.- 
101-250 m2 arası                                                    550.-
250 m2 üstü                                                        600.-     
2. sınıflar                                                        450.-
3. sınıflar                                                        400.-      
Sınıflandırmaya tabi olmayan müesseseler
Güzellik Salonları                                    
0-100m2 arası                                                        350.-
100-250 m2 arası                                                    400.-
250 m2 üstü                                                        450.-
Market şarküteri vb.
0-100 m2 arası                                                                   475.-     
100-250 m2 arası                                                     525.-
250 m2 üstü                                                         600.-
Bakkal, kuruyemiş, büfe, manav, şekerleme,  
tatlıcı, yufka satışı, kantin, çay ocağı                                             350.-    
Kasap, Sakatat, tavuk, balık vb.                                                           250.-
Kafeteryalar                                        
0-100 m2 arası                                                                   375.-
101-250 m2 arası                                                    425.-             
250 m2 üstü                                                        475.-
-Toptan gıda satış yerleri
0-100 m2 arası                                                                   425.-
101-250 m2 arası                                                              475.-    
250 m2 üstü                                                        550.-
-Çay bahçeleri                                                        500.-     
- Otopark, garaj, taksi durağı vb.                                            500.-        
- Oto galerileri (açık-kapalı)                                
0-100 m2 arası                                                                  525.-
101-250 m2 arası                                                    625.-          
250 m2 üstü                                                        725.-
- Atari, düğün salonu, disko, taverna        
0-100 m2 arası                                                                   500.-
101-250 m2 arası                                                     600.-
250 m2 üstü                                                         700.-

-Turistik belgeli müesseseler                                                        1.400.-
- Kuyumcular                                                                                1.200.-
- Bankalar                                                                1.400.-
- Döviz bürosu                                                                1.400.-
- Dershaneler                                                      1.400.-
- Kurslar (sürücü kursu v.b), yurtlar                                                                    1-50 m2 arası                                           500.-             
51-100 m2 rası                                                                   600.-
100 m2 üstü                                                      1.000.-      

- Ana okulu yuva kreş                                                                           550.-                   
- Spor salonu, çim, halı, bilardo, pinpon, yüzme havuzları vb.                                            650.-             
- Özel hastaneler                                                  1.400.-
- Sağlık kabini, eczane, muayenehane, laboratuvar, ecza deposu ve vb.                          1.100.-
- Dayanıklı  Tüketim Malları Satış ve İrtibat Büroları.                                                            
0-100 m2 arası                                                        525.-
101-250 m2 arası                                                    625.-
250 m2 üstü                                                        725.-
- Halı , mobilya, mut.PVC kapı pencere satış ve teşhir salonları             
0-250 m2 arası                                                        525.-      
250 m2 üstü                                                        775.-
- İnşaat malz. nalburiye, hırdavat, elektrik malz. avize, cam, ayna vb.        
0-100 m2 arası                                                        525.-    
101-250 m2 arası                                                    625.-    
250 m2 üstü                                                        725.-   
-Gözlük, saat, hediyelik eşya, züccaciye, bujiteri, gümüş eşya vb. ayakkabı çanta konfeksiyon kumaş, çeyiz, spor malz. kozmetik, parfümeri
0-50 m2 arası                                                       325.-         
51-100 m2 arası                                                    375.-       
101-250 m2 arası                                                    425.-
250 m2 üstü                                                        475.-            
 - Terzi, tuhafiye, çorap ve iç çamaşırı penye vb.                                       325.-                 
-Akvaryum, kuş                                                       325.-  
- Çiçek ve süs bitkisi                                                   325.-      
- Oto yedek parça, oto lastik, oto aksesuar, madeni yağ satış vb.
0-100 m2 arası                                                       375.-  
101-250 m2 arası                                                   425.-     
250 m2 üstü                                                       475.-
- Çocuk gereçleri, oyuncak, kitap, kırtasiye, poşet, peçete, tem.malz. kaset vb. 
0-100 m2 arası                                                      325.-      
101-250 m2 arası                                                  375.-       
250 m2 üstü                                                      425.-     
- Ganyan,loto,toto,m.piyango                                              425.-  
- teknik makina malzeme vb. (satış teşhir)                        
0-50 m2 arası                                                     350.-      
51-100 m arası                                                     400.-  
101-250 m2 arası                                                 450.-  
250 m2 üstü                                                     500.-
- Radyo tv stüdyo yayın merkezleri.                             
0-100 m2 arası                                                     625.-     
 101-250 m2 arası                                                 725.-
250 m2 üstü                                                     850.-
- Her nevi toptan satış yerleri
0-100 m2 arası                                                     425.-           
101-250 m2 arası                                                 475.-            
250 m2 üstü                                                     525.-               
- Bürolar
0-100 m2 arası                                                     325.-             
101-250 m2 arası                                                 375.-           
250 m2 üstü                                                     425.-           
İnternet Evleri                                                                                                                           325.-            
YUKARIDA YAZILANLARIN DIŞINDA KALAN TÜM İŞYERLERİ

1- İşyeri sahiplerinin iş konusu veya işyeri adresinin değişmesi durumunda, işyeri açma belgesi  yada ruhsatı yeniden alacaktır.
2- Aynı işyerinde farklı konuda iş yapılıyorsa, tarifedeki  en yüksek ücret alınır.

TATİL GÜNLERİ ÇALIŞMA RUHSAT HARCI:        

1- Akaryakıt bayileri                                                                        800.-         
2- Bakkal ve tekel bayileri                                                        80-90.-                              3- Berberler                                                                              80.-               
4- Birahaneler                                                                   550.-      
5- Börekçi fırınları                                                             110.-            
6- Büfeler ve gazete bayileri                                                      90-70.-       
7- Bisiklet ve motosiklet tamircileri                                                       90.-       
8- Çiçekçiler                                                                 110.-             
9- Dershaneler                                                                            450.-            
10- Dişçiler, sağlık kabinleri ve sünnetçiler                                                                  400.-            
11- Dondurmacılar                                                                                     110.-           
12- Düğün salonları                                                              800.-           
13- Çay bahçeleri                                                              100.-           
14- Ciğerciler                                                                  100.-           
15- Ekmek imalathaneleri                                                          350.-           
a) Simit ve lahmacun fırınları                                                             110-130.-   
b) Ekmek satış yerleri                                                                90.-                       6- Emlak ve benzeri komisyoncular                                                                 400.-          
17- Fabrikalar                                                                                        450.-            
 a)  Depolar                                                                                                                                    250.-          
 b) Saç  kesme-dilme fabrikaları.                                                                                                500.-             
18- Fotoğraf stüdyosu                                                              110.-           
19- Gazete ana bayileri                                                                           90.-           
                                                                                                                                                                                       20- Gazino ve lokantalar                                                                                       a) lux sınıf gazino ve lokantalar                                                                      450.-        
 b) Birinci sınıf içkili gazino ve lokantalar                                                                           300.-             
c) İkinci sınıf içkili gazino ve lokantalar                                                                                       150.-         
d) Birinci sınıf içkisiz gazino ve lokantalar                                                    110.-           
e) İkinci sınıf içkisiz gazino ve lokantalar                                                                   100.-         
f) Kebap köfte salonları ve çorbacılar                                                                   100.-           
g) üçüncü sınıf lokantalar                                                              80.-       
h) Kadehli içki satan meyhaneler                                                        350.-         
21- Giyim mağazaları vb.                                                            150.-       
22- Hamam ve benzerleri                                                            250.-         
23- Hamburgerciler                                                                  90.-       
24- Gece kulüpleri ve oyun salonları                                                        450.-       
25- Güzellik salonları ve vücut geliştirme                                                    450.-          
26- Kafeteryalar                                                                                                                                                                                         a)Birinci sınıf kafeteryalar                                                            400.-       
b) İkinci sınıf kafeteryalar                                                            350.-          
c) Üçüncü sınıf kafeteryalar                                                            250.-       
27- Kahvehaneler                                                                                      Birinci sınıf kahvehaneler                                                            250.-               
b)İkinci sınıf kahvehaneler                                                            200.-       
c)Üçüncü sınıf kahvehaneler                                                            200.-       
d) Çay ocakları                                                                                 90.-          
28-Kavafiye mağazaları                                                                           150.-        
29- Kundura tamircileri                                                                           100.-         
30- Kasaplar                                                                    150.-        
31- Kırtasiyeciler                                                               100.-         
32- Kuaförler                            
a) Birinci sınıf kuaförler                                                                          250.-         
b) İkinci sınıf kuaförler                                                                          200.-                           
c) Üçüncü sınıf kuaförler                                                            200.-              
33-Kuru temizlemeciler                                                                           200.-            
34- Kuruyemişçiler                                                                110.-         
35- Likit gaz satıcıları                                                                          140.-         
36- Lahmacun salonları                                                                          110.-          
37-Lastik tamircileri                                                                100.-          
38- Mahrukatçılar (odun-kömür satıcıları)-Su Satıcıları                                                   350-100.- 
39- Marketler                            

       a) Küçük  ölçekli                                                                                                                         300.-       
       b) Gross  Market                                                                                                                         450.-       
40- Matbaalar                                                                       350.-       
41- Mobilya mağazaları                                                                              350.-      
  a- Marangoz                                                                                                                                     200.-      
  b- Mobilya İmalatı                                                                                                                           250.-      
42- Mini futbol sahaları vb.                                                                450.-                           43-Nakliyeciler                                                                                                                         Nakliye şirketleri                                                                    400.-      
b)Terminal içi otobüs yazıhaneleri                                                            350.-        
c) Terminal dışı otobüs yazıhaneleri                                                            300.-            
d) Minibüs yazıhaneleri                                                                               125.-     
e) Taksi yazıhaneleri                                                                     200.-     
f) Büro' lardan                                                                                                                                     100.-     
44-Pastane vb.                            
a) Lux pastaneler                                                                    300.-       
b) Birinci sınıf pastaneler                                                                                       200.-      
c) İkinci sınıf pastaneler                                                                              180.-         
d) Üçüncü sınıf pastaneler                                                               160.-       
45- Nalburiyeciler                                                                   160.-       
46- Oyun salonları  
      a) İnternet cafe                                                                                                   250.-         
      b)İnternet cafe ve Play station                                                                                                 300.-      
47- Sebze meyve satıcıları                                                               150.-         
48- Sinemalar                                                                       400.-         
49- Şarküteriler                                                                                  150.-     
50- Tahmil tahliye şirketleri                                                               250.-     
51- Terziler                                                                       150.-        
52- Toto Loto ganyan bayileri                                                                         300.-           
53- Tuğla kiremit, kum vb. satıcıları                                                           350.-           
54- Oto parça satıcıları                                                                             350.-        
55- Yufkacılar                                                                      100.-         
56- Yıkama - Yağlama servisleri                                                                 190-160.-   
57- Tavuk satıcıları                                                                 110.-       
58- Tersaneler                                                                                                    800.-   
59- Eczaneler                                                                     200.-      
60- Beyaz Elektronik Eşya Bakım Servisleri                                                                                150.-   
61-Oto Bakım Servisleri  (İsuzu v.s)                                                                                             300.- 
62-Hediyelik Eşya                                                                                                                            150.-  
2464  SAYILI  BELEDİYE GELİRLERİ   :
                
2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun  15. maddesinde Yer Alan İlan ve Reklam Vergisi  Tarifesi  :
1- Dükkan,Ticari ve sınai müessese ve serbest meslek erbabına çeşitli yerlere asılan ve takılan her çeşit levha,yazı ve resim gibi tüm sabit ilan ve reklamların  beher metrekaresinden yıllık olarak  :                                                                                                       90.-                              
2- Motorlu Taşıt araçlarının içine veya dışına konulan ilan ve reklamların beher metrekaresinden  yıllık olarak  :                                                                                                                                               40.-      
         3- Cadde, sokak ve yaya kaldırımları üzerine gerilen,binaların cephe ve yanlarına asılan bez veya sair maddeler vasıtasıyla yapılan geçici mahiyetteki ilan ve reklamların metrekaresinden haftalık olarak  :                                                                                                           10.-    
4- Işıklı veya projeksiyonlu ilan ve reklamlardan her metre kare yıllık olarak :                                                                                                                                                 -                          140.-   
            5- İlan ve reklam amacıyla dağıtılan  broşür,katalog,duvar ve cep takvimleri, biblolar veya benzerlerinin her biri için  :                                                                                                      0.25.-  
    6- Mahiyeti ne olursa olsun  yapıştırılacak çeşitli  afişler ve  benzerlerinin  beherinin metrekaresinden  :                                                                                                                           0.50.-                                                    
              7- Led Ekran Reklam Panoları                 0  8 m2                                                             800.-                
                                                                                   9  16m2                                                         1.300.-
                                                                                 17  24m2                                                         1.750.-
                                                                                 25  50m2                                                         2.250.-   
             Not : 50 m2'den fazla olamaz.

2464 Sayılı Kanunun  Mükerrer 44. Maddesinin  Dördüncü ve Beşinci Fıkraları   :
   
          Konutlara ait çevre temizlik vergisi; Su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle  metre küp başına  :   0.17.-  Krş   hesaplanır.                           

2464 Sayılı  Kanunu'nun  60. maddesi  Tatil Günlerinde  Çalışma Ruhsatı Harcı, işin mahiyetine  göre  yılda  20.00  TL'den  az ;   800,00 TL'den çok olmamak üzere  Belediye Meclislerince tespit edilir.
Buna göre    :
2464 Sayılı Kanunun  77.nci maddesinde  yer alan ölçü  ve tartı  aletleri  muayene harcı  tarifesi  aşağıdaki  şekilde değiştirilmiştir.

a) Tartı ağırlıklarının her birinden                                                       1.50.-                                       
b) Uzunluk  ölçülerinin her birinden                                                                                         1.50.-
c) Akıcı ve kuru daneli maddelerin hacim ölçeklerinin                                             
    her birinden                                                                                                                        3.00.-
d) El terazilerinden                                                                                                                      6.00.-
e) Normal  masa terazilerinden                                                                                             9.00.-    
f) Otomatik ( ibreli )  terazilerden                                                                                      12.00.-   
g) Elektronik  terazilerden                                                                                                  15.00.-
h) Kantar ve basküllerden                                                                                                 30.00.-

2464 Sayılı  Kanunun  Ek 6.ncı  Maddesinde  Yer Alan  Bina İnşaat Harcı  Tarifesi  :

1.    Konut İnşaatı :                                           M2 başına (TL)

İnşaat Alanı                                                                    
                                                                               
a) 100 m2 ye kadar                                                  1.50.-
b) 101-120 m2                                                      3.00.- 
c) 121-150 m2                                                     4.50.-            
d) 151-200 m2                                                     6.00.-       
e) 200 m2'den yukarı                                                                                                               7.50.-

2.    İşyeri inşaatı :            

İnşaat alanı 

 a) 25 m2 ye kadar                                     6.00.-
 b) 26-50 m2                                         9.00.-
 c) 51-100 m2                                                                                                                         12.00.-
 d) 100 m2'den yukarı                                                                                                              15.00.-

**  Eğitim amaçlı  yapılacak tesislerden  alınacak harç bedellerinden   % 30 indirim yapılacaktır.
2464 Sayılı Kanunun  84. Maddesinde Yer Alan Çeşitli Harçlara Ait Tarifeler  :

    KAYIT SURET HARÇLARI   :   
  
a) Her  sayfa  başına                                                 0.75.-
b) Harita plan ve krokilerin beher metrekaresinden                                                            12.00.-

    İMAR İLE İLGİLİ HARÇLAR (Ticaret  ve  konut  bölgeleri  için ayrı  ayrı)
  
 a) İlk parselasyon  harcı (beher metrekare için)                                                   0.15.-
 b) İfraz ve tevhid harcı (beher metrekare için)                                                                        0.15.-
 c) Plan proje tasdik harcı (beher inşaat metrekaresi )                                    0.15.-
 d) Zemin açma izni ve  toprak hafriyatı harcı ;              
     da)Toprak beher metreküp için)                                                                                          0.45.-
     db) Kanal ( beher metrekare için)                                            1.50.-  
  e)   Yapı kullanma izin harcı  ( Bağımsız bölüm )                                                                     400.-
       ( Beher inşaat metrekaresi için )                                                                                         0.15.-   
  f)  Kat İrtifat ve Mülkiyet Harcı  ( Bağımsız bölümü )                                                            200.-

4.   Muayene ruhsat ve rapor harcı                                         1.50.-    
       Sağlık belgesi harcı                                                                                                3.00.-      
Vaziyet Planı Onay Ücreti    :

       Konut Bölgesinde,                   (  3 kata kadar  )                                                   150.-           
                                                          (  3 kattan sonra  )                                                250.-
       Ticaret Bölgesinde,                                                                                                 500.-

Süresi içinde Ruhsat Yenileme   :

       Dört kata kadar olan inşaatlarda                                                                         200.-         
      Dört kattan fazla olan inşaatlarda                                                                        600.-

Asansör İzin Belgesi    :

       Beş kata kadar olanlardan                                                                                    300.-         
       Beş kat üstü  ( her kat için )                                                                                    25.-  
       Yük asansörleri için                                                                                                300.-     

    Olarak, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (f) bendine istinaden mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

Etkinlik Takvimi

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres   : Merkez Mah.Belediye Cad.No:1 GÜLÜÇ-KDZ.EREĞLİ /ZONGULDAK

Telefon : 0 372 318 15 00 - 01  
Faks     : 0 372 318 15 06

E-Posta   : info@guluc.bel.tr