Gülüç Belediyesi

Fiyat Tarifesi

    Gülüç Belediye Meclisinin 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesi uyarınca 04/11/2015 Çarşamba günü saat: 10.00'da yaptığı 2015 yılı Kasım ayı toplantısının 1. birleşiminin 1. oturumuna ait gündemin 4. maddesini teşkil eden;

    "Belediyemiz 2016 yılı fiyat tarifelerinin görüşülmesi hususunda" mecliste yapılan görüşmeler neticesinde;

          2016  YILI BELEDİYE GELİR TARİFELERİ:                              
                                                                                                                                                                        
1-Belediyemiz İmar ve mücavir alan sınırları içerisinde bulunan yol, tretuvar ve meydanlardaki elektrik direklerinden;
    a) Yalnız aydınlatma amaçlı kullanılan galveniz'li,demir ve beton direkler için direk başına aylık .....................................................................................................                                        140.00.- 
    b) Hem aydınlatma hem de taşıyıcı amaçlı kullanılan beton ve demir direkler için aylık......................................................................................................                               160.00.-            
    c) Yalnız taşıyıcı çelik kafes direklerden aylık                                                            210.00.-     
        d) Üzerinde trafo bulunan beton direklerden aylık  .................                            240.00.-     
        e) Üzerinde trafo bulunan çelik kafes direklerden aylık  .........                             270,00.-  
        f) Bina içindeki trafolardan aylık .............................................                              290,00.-   


BELEDİYE OTO PARK ÜCRETİ
1-Otomobillerden        4 saat                                                                                                        4.00.-                                                                                                                                          6   “                                                                                                              5.00.-
                                        8    “                                                                                                          7.00.-    
                                        24    “ ( Günlük )                                                                                       15.00.-       

2-Minibüslerden          4 saat                                                                                                           7.00.-
                                        6   “                                                                                                                   8.00.-                       
                                        8   “                                                                                                           10.00.-       
                                  24   “ ( Günlük )                                                                                         18.00.-

HAT-DURAK VE OTO GARAJ ÜCRETİ


Minibüs ve midibüs vasfı taşıyan vası-
talar yıllık                                                                                                                                     180.00.-     
Taksilerden yıllık                                                                                                                         150.00.-   
Otobüslerden yıllık                                                                                                                     230.00.-

Belediyemizce hat ve durak tahsis edildiğinde ruhsat verilirken bir defaya mahsus  ;

Midibüs ve Otobüslerden                                                                                                   2.000,00.-      
Minibüslerden                                                                                                                            1.400,00.-     
Taksilerden                                                                                                                                1.000,00.-     
Servis araçlarından  (öğrenci)                                                                                  -                700.00.-    

Yolcu taşıma hat tahsis ruhsat harcı alınır.

TAŞIT İŞLETME RUHSAT HARCI  :

1-Taksiler  için her yıl ruhsat 
   verilip yenilemek üzere yıllık,                                                                                           300.00.-      
2-Minibüslerden her yıl ruhsat
   verilip yenilemek üzere yıllık ,                                                                                       300.00.-     
3-Midibüs ve  Otobüsler  için her yıl 
   ruhsat verilip yenilemek üzere ,                                                                      -                   500,00.-
4-Servis Araçları için her yıl ruhsat 
    verilip yenilenmek üzere ,                                                                                                       180.00.-
          
SERVİS ARAÇLARI GÜZERGAH İZİN BELGESİ HARÇLARI : 
     
1-A B-C-D   Tipi Güzergah izin belgeleri    :                                                                          200,00.-       
   ( Toplu Taşıma  izin belgesi  bulunan  ve personel , okul ,özel ve tüzel kişilikler , kendi  personeli ile ücretsiz müşteri taşımak üzere Gülüç Belediyesince  ana arterlere giriş için verilecek izin belgesi.)
            
KAYIT SURET HARCI     :

1-Belediyemize bağlı müesseselerin tuttuğu ve hüküm eden ;
Her türlü kayıt ve belgelerden                                                                                             50.00.-                         
Evlenme ile ilgili kayıt ve belgelerden ( Aile Cüzdanı )                                                          100.00.-                
Mesai saati içinde Belediyede kıyılan nikahlardan                                                                    80.00.-      
Mesai saati dışında, Resmi Tatil günleri ve Hafta sonu kıy. nikahlardan ;                        120,00.-                           
Nikah  Salonunda kıyılan nikahlardan ( Hafta içi )                                                                  160,00.-                          
Nikah Salonunda Resmi Tatil Günleri ve Hafta sonu kıy.nikahlardan ;                              180,00.-                    
Düğün Salonu ve dışarıda kıyılan nikahlardan                                                                       420,00.-                            
İLAN ÜCRETİ    :

1-Belediyemizden izin alındıktan sonra yayın cihazımızdan günlük yapılacak
her türlü ilan mahiyetindeki yazıların anonslarından 2 kez öğleden önce 2 kez
öğleden sonra ;
   25 kelime dahil                                  :                                                                                          8.00.-                             
  26 kelime dahil her fazla kelime için :                                                                                        0.80.-
2-Müzikli olarak banttan yapılacak ilanlar
  dan günde 2 kez öğleden önce, 2 kez
  öğleden sonra 1 dakikası                                                                                                              10.00.-     
a)propaganda  amaçlı ( Seçim ) konuşması dakikası                                                                   3.00.-

ŞEHİR MEZARLIĞI GÖMME ÜCRETİ    :

1-Aile mezarlığı satın alma m2,si                 :                                                              ---    
2-Büyükler için gömme ücreti                      :                                                              ---
3-Çocuklar için gömme ücreti (18 yaş Dahil)                                                             ---
    Ayrıca  gömme  ücreti  alınmaz

BASILI EVRAK ÜCRETİ     :
Önceki yıllardan belediyemizdeki mevcut basılı evrakların evvelce tesbit edilen
Tarife üzerinden satışına devam edilir. Yılı içinde bastırılan evrağın belediyemizce
Satışı gerekiyorsa evrakın maliyetine  % 25 ilavesi ile satılır.

NUMARALAMA HARCI     :

Bina,hane numaralarının değiştirilmesi veya yeni numara verilmesi halinde kapı
Numaralarının belediyemizce maliyetine % 50 ilave edilerek ücret alınır.
BELEDİYEMİZ HİZMET ARACI İLE İŞ MAKİNALARI FİYAT TARİFESİ
VE DİĞER HARÇLAR     :

1-Belediyemiz arazözü ile yapılacak foseptik çukurları temizleme ücreti  : 
    a) 5 ton su ile tankerlerin içini temizleme    :                                              60.00.-                              
       b) İçine iş bitiminden sonra doldurulacak 
           beher ton su ücreti                                     :                                                              8.00.-
       c) Çekilen lağımın 15 km belde harici nak-
         liye ve boşaltma ücreti ( 1 seferi )                                                                    120.00.-
2-Su  Tankeri  ile inşaatlara dere suyu götürme  ( 5 ton ) .       
       a) Belde içi   ( Nakliye  dahil )                          :                                              60.00.-        
       b) Belde dışı ( mücavir alan )Alaplı-Ereğli Merkez                                                   120.00.-                                                  
3-Kanal kazıcı ile iş makinası ve yükleyicinin kiralama bedeli ( 1 saati )
       a)Büyük yükleyici                                                                                                           130.00.- 
       b)Küçük yükleyici,kanal kazıcı,iş makinası                                                                 110.00.-
4-Su  Tankeri  ile  hanelere içme suyu götürme bedeli                                
       a) Belde dışı mücavir alan                            :                                                                110.00.-  
            b) Belde içi                                                    :                                                                     70.00.-
5-Su  Tankeri  ile  inşaatlara  içme suyu  götürme bedeli 
            a) Belde içi  ( nakliye Dahil )                                                                                            120.00.-  
            b) Belde dışı             “                                                                                                        150.00.-
6-Kompresör kira bedeli  ( 1 saati )                                                                                              80.00.-     
7-Dozer  ( İş makinesi ) kira bedeli    ( 1 saati )                                                                        150.00.-
8-Su tankeri ile Ticarethanelere içme suyu                                            
götürme bedeli  m3'ü                                                                                                              25.00.- 
10-Su tankeri ile hanelere içme suyu 
götürme bedeli m3'ü                                                                                                                       8.00.-
11-Su tankeri ile gemilere içme suyu götürme bedelinin tespiti için encümene 
mevcuden oy birliği ile yetki verildi.
12-Araç kişiye ait içme suyu verme bedeli m3'ü                                                                  8.00.-          
      Bld . Aracı ile                                                                                                                              10.00.-
13-Belediyemiz otobüs ve kamyonları özel
kişiler tarafından kiralandığı takdirde 1 saati                                                         90.00.-           
14-Yığıntı kaldırma ücreti                                                                                                              80.00.-          
15-Elektronik kantar tartı ücreti                                                                                                      ---
16-Bld.otobüs kiralama ücreti ( 1 seferi gidiş-dönüş)Alaplı, Ereğli Merkez v.s                170-150.-     
17-Bld Vidanjörü ile Kanal açma  (itme )  Belde içi                                                                   80.00.-                
        “           “                    “                        Belde dışı                                                                   150.00.-
        “           “                    “                        Tersane                                                                  100.00.-              

18-Kanal Temizleme  ( araç+su bedeli )                                                                                100.00.-        
19-Foseptik Temizleme         “                                                                                                100.00.-        


ÇAY BAHCESİ KİRALAMA ÜCRETİ   :

1-Düğün Salonu  kira bedeli  ( Düğün ,Nişan,Kına ,Toplantı v.s )              :                      500,00.-
  
2-Her türlü toplantı, eğlence, nişan, kına vs,den düğün törenlerinden , kimsesiz ve fakir belgesi ibraz edenler ile belediye personeli kendi ve çocukları Bld.Meclis Üyeleri  için  ücretin % 30'unun  alınmasına mevcudun oy birliği ile karar verildi
SU FİYAT TARİFELERİ   :
Aşağıda görülen su ücretleri  kdv dahil   01.OCAK.2016  tarihinden itibaren geçerlidir.                                                                                                             
1-MESKENLER        : Beher m3        Sınırsız              kdv  hariç                                          2.00.-*
2-ÖZEL OKULLAR            : Beher m3        Sınırsız                                                                        4.50.-  *  
3-RESMİ OKULLAR          : Beher  m3       Sınırsız                                                                          3.50.- *    

4-TİCARETHANELER        :  
    a) Büyük ticarethaneler, Gemi tersaneleri, Akaryakıt istasyonları, Fabrikalar, Oto Yıkama ve Yağlama İstasyonları ve Ekmek Fabrikaları.
                  Beher m3                            Sınırsız                                                                          6.20.-        
   b) Küçük ticarethaneler ( Büyük ticarethaneler dışında kalanlar.)        
                  Beher  m3                                  Sınırsız                                                                         3.20.-          
5-İNŞAAT SULARI
                 ***   İnşaat Suları ( büyük  küçük )   2015 yılında ;                                               11.00.-                                    

 6- ÖZÜRLÜ ve GAZİ, için :      Beher m3        Sınırsız                                                                1.00.-           
 7- Kaçak  su  kullanımı tespitinde  ,  300  ton  su  bedeli  tahakkuk  ettirilecektir.
8- Sayaç Okuma Ücreti                                                                                                                 1.00.-         

İLK DEFA SU ALACAKLARA AİT SU ABONE TARİFESİ  :
    a) Yeni açılan su bağlama bedeli       :
            Meskenler    :                                                                    120.00.- 
                               B. Ticarethaneler    :                                                                    200.00.-
                               K. Ticarethaneler    :                                                                             130.00.-      
                                    İnşaatlar                     :                                                                            200.00.-
   


            b)Su muayene  bedeli                        :
                                     Meskenler        :                                                    140.00-             
                                 B. Ticarethaneler    :                                                            200.00.-         
                                           K. Ticarethaneler            :                                                   170.00.-
                                İnşaatlar                     :                                                                             200.00.-

    c) Su depozit bedeli:
            Haneler        :                                                                   90.00.- 
                                B.Ticarethaneler    :                                                                 150.00.-   
                                   K.Ticarethaneler    :                                                                 140.00.-
                                   İnşaatlar                      :                                                                         150.00.-   

Borcundan dolayı  kapatılan sudan alınacak açma ücreti: ( Meskenler için )                50.00.-
            “                  “           “          “                     ( Ticarethaneler için )                              100.00.-

Adına Açma İşlemi ( Depozito )                        Meskenler                                                   90.00.-
                                                                           B.Ticarethaneler                                          150.00.-
                                                                           K.Ticarethaneler                                          140.00.-
                                                                           İnşaatlar                                                        150.00.-
         
GEÇİCİ SU ABONESİ ALACAKLARA AİT SU ABONE TARİFESİ   :

        a) Yeni açılan su bağlama bedeli       :    
                                                            
                  Meskenler    :                                                     130.00.- 
                                    B .Ticarethaneler    :                                                     250.00.-   
                                    K. Ticarethaneler    :                                                     210.00.-

                b) Su  muayene  bedeli                  :

                                Meskenler        :                                                     260.00.-
                                B.Ticarethaneler    :                                                                        250.00.-
                                K.Ticarethaneler    :                                                                        210.00.-

        c)Su depozit bedeli  :

                                Meskenler        :                                                     100.00.-               
                                B.Ticarethaneler    :                                                                        130.00.-
                                K.Ticarethaneler    :                                                                         105.00.-                 

Buna göre normal abone bedeli 

            Meskenler        :                                       350.00.-                                            
            B. Ticarethaneler    :                                        550.00.-
                                   K.Ticarethaneler    :                                                           440.00.-          
                                           İnşaatlar                          :                                                            550.00.-

                 Geçici abone bedeli       
                      Meskenler                        :                                                          490.00.-
                    B.Ticarethaneler                :                                                         630.00.-
                                        K.Ticarethaneler             :                                                         525.00.-
                                        Yeni Sayaç Bağlama          :                                                           30.00.-      
 01.OCAK.2016 Tarihinden geçerli olmak üzere  ;

Özel İdare ve Belediyeler Çevre Alt yapı  Temel Hizmetler Birliği Başkanlığı  Birlik
      Meclisinin Tavsiye Kararı Doğrultusunda  ,Katı  Atık Bertaraf Ücreti için  :


Hanelerden                                           :                                                                                 5.00.-
K.Ticarethanelerden                            :                                                                                 7.00.-
B.Ticarethanelerden                             :                                                                             11.00.-
Özel ve Devlet Okullarından               :                                                                  8.00.-    7.00.-

1-OTEL ve MOTEL'lerden
                                                                                                          ( Aylık )
    Yatak Kapasitesi     0- 100  arası                                                                                  100.00.-
          “            “           100   ve üzeri                                                                                 200.00.-
  

2-RESTAURANT-LOKANTA BAR-DİSKO-CAFE'lerden                ( Aylık )

    50 m2 kadar olanlardan                                                               -                                50.00.-       
    51 m2 'den  100 m2'ye  kadar olanlardan                                                                100.00.-    
    100 m2  üzeri olanlardan                                                                                             200.00.-     


3-OTO  HALI  YIKAMA   (  Aylık  )                                                                                    30.00.-
             
       
4-SÜPER-HİPER  ( Marketlerden Bim-A101 v.s ) Aylık                                                  50.00.-     


5-ÖĞRENCİ YURTLARI ' dan                                                           ( Aylık ) 
      
     Erkek Öğr.Yurdu.                                                                                                           30.00.-  
     Kız Öğr.Yurdu.                                                                                                                30.00.-  


GÜLÜÇ BELEDİYESİ DENETİMİNDEKİ ÖZEL HALK OTOBÜSLERİ  ÜCRET 
TARİFESİ  : 

                     ABONMAN      :            
                     ÖĞRENCİ        :           

AÇILIŞ RUHSATNAMESİ İLE İLGİLİ ARAÇ VE BELGELER:     
            
A) Gidildiğinde kapalı olan işyerinden tekrar gidiş harcı                                        40.00.-
B) Teftiş Defteri Harcı                                                       40.00.-
C) Ruhsat Yenileme Harcı                                         50.00.-
C) Mesul Müdürlük Harcı                                                                                                   100.00.-

İŞYERİ AÇMA İZİN HARÇLARI                            

1-GAYRİ SIHHİ MÜESSESELER

a) 1. sınıf gayrisıhhi müesseseler kullanım alanı m2 başına                             4.00.-
b) 2. sınıf gayrisıhhi müesseseler kullanım alanı m2 başına                             3.50.-
c) 3. sınıf gayrisıhhi müesseseler kullanım alanı m2 başına                              3.00.-

2-SIHHİ MÜESSESELER 

a) Sınıflandırmaya tabi genel olanlar (Genel)
lüks sınıflar m2 başına                                                            3.00.-     
1 sınıf    m2 başına                                                  2.75.-
2. sınıflar m2 başına                                                  2.50.-   
3. sınıflar m2 başına                                                  2.30.-

b) Sınıflandırmaya tabi olan içkili lokanta, gazino, pavyon, diskotek, düğün salonu, sinema, tiyatro, otel, pansiyon vb. 
lüks sınıflar m2 başına                                                             4.00.-
1.sınıflar m2 başına                                                   3.75.-
2. sınıflar                                                       3.25.-
3. sınıflar m2 başına                                                    3.00.-

NOT : Sınıfa tabi olmayan lüks işyerleri için 1. sınıf tarifesi uygulanır.

c) Sınıfa tabi olmayan sıhhi müesseseler
İnternet Evleri                                                                                                                             2.50.-   
Güzellik salonları, saunalar                                               2.75.-
Muayenehaneler, özel hastaneler                                           3.00.-
Market, şarküteri vb.                                                   2.50.-
Bakkal, tekel bayi, manavlar vb.                                            2.50.-
Kasap, sakatatçı, balıkçı, tavukçu                                           2.50.-
Kafeteryalar                                                       2.50.-
Büfe, Hamburgerci, kantin                                               2.50.-
Her nevi toptan gıda yeri                                               2.50.-
Otoparklar                                                       2.50.-     
Garaj, oto galerileri, taksi durakları                                           2.50.-
Çay ocakları                                                       2.50.-
Çay bahçeleri                                                       2.50.-
Bunların dışında kalan müesseseler m2 başına                                                 2.50.-

d) Sınıfa tabi olmayan müesseselerden  m2 başına                    

1- Kuyumcular                                                                 3.50.-  
2- Bankalar Döviz büroları                                               3.75.- 
3- Kurslar, spor salonları, dershaneler                                                     3.75.-
4- Her nevi toptan satış yerleri                                                         2.50.-
5- Konfeksiyon, tuhafiye, kavafiye, mefruşat, kumaş satış yerleri                           2.50.-   
6- Halı, mobilya, beyaz eşya, satış yerleri vb.                                                 2.50.-
7- Büro, yazıhaneler                                                   2.50.-
8- Terzi, ayakkabı tamircisi                                               2.50.-    
9- Yukarıda yazılanların dışında kalan tüm işyerleri                                             2.50.-

NOT:
1- İşyerinin sahip değiştirmeksizin faaliyetini terk etmesi halinde yukarıdaki harç tarifesi aynen uygulanacaktır.    
2- İşin konusu iş sahibi veya iş adresi ne sebepten olursa olsun değiştiğinde yukarıdaki harç tarifesi aynen uygulanır.


ÇEŞİTLİ GELİRLER
( Açılış Ruhsatnamesi ile ilgili Harçlar Sıhhi ve Gayri Sıhhi 
 Müesseselere ait  Ruhsat Bedeli )    
 İŞ YERİ  AÇMA BELGESİ ÜCRETLERİ    
A) GAYRİSIHHİ  MÜESSESELER
a) 1. sınıf gayrisıhhi müesseseler   için ; ( Valilik'ten alınıyor.)                                                 
b) 2. sınıf gayrisıhhi müesseseler                
0-250 m2 arası                                                                                                                               400.-  
250-500 m2 arası                                                     500.-
500 m2 üstü                                                         700.-  

c) 3. sınıf gayrisıhhi müesseseler                  
0-250 m2 arası                                                                300.-
250 m2 üstü                                                      400.-  

B) SIHHİ MÜESSESELER

A) Sınıflandırmaya tabi müesseseler
Lüks sınıflar                                        
0-100 m2 arası                                                                  550.- 
101-250 m2 arası                                                    525.-
250 m2 üstü                                                         575.-  
1. sınıflar
0-100 m2 arası                                                                   425.-
101-250m2 arası                                                    475.-
2. sınıflar                                                        375.-
3. sınıflar                                                                                                                                                                          
B) Sınıflandırmaya tabi olan müesseseler (İçkili)

Lüks sınıflar
0-100 m2 arası                                                                  525.-   
101-250 m2 arası                                                    550.-
250 m2 üstü                                                        600.-
1. sınıflar
0-100 m2 arası                                                                  500.- 
101-250 m2 arası                                                    550.-
250 m2 üstü                                                        600.-     
2. sınıflar                                                        450.-
3. sınıflar                                                        400.-      
Sınıflandırmaya tabi olmayan müesseseler
Güzellik Salonları                                    
0-100m2 arası                                                        350.-
100-250 m2 arası                                                    400.-
250 m2 üstü                                                        450.-
Market şarküteri vb.
0-100 m2 arası                                                                   475.-     
100-250 m2 arası                                                     525.-
250 m2 üstü                                                         600.-
Bakkal, kuruyemiş, büfe, manav, şekerleme,  
tatlıcı, yufka satışı, kantin, çayocağı                                             350.-    
Kasap, Sakatat, tavuk, balık vb.                                                           250.-
Kafeteryalar                                        
0-100 m2 arası                                                                   375.-
101-250 m2 arası                                                    425.-             
250 m2 üstü                                                        475.-
-Toptan gıda satış yerleri
0-100 m2 arası                                                                  425.-
101-250 m2 arası                                                              475.-    
250 m2 üstü                                                        550.-
-Çay bahçeleri                                                        500.-     
- Otopark, garaj, taksi durağı vb.                                            500.-        
- Oto galerileri (açık-kapalı)                                
0-100 m2 arası                                                                  525.-
101-250 m2 arası                                                    625.-          
250 m2 üstü                                                        725.-
- Atari, düğün salonu, disko, taverna        
0-100 m2 arası                                                                   500.-
101-250 m2 arası                                                     600.-
250 m2 üstü                                                         700.-

-Turistik belgeli müesseseler                                                        1.400.-
- Kuyumcular                                                                                1.200.-
- Bankalar                                                                1.400.-
- Döviz bürosu                                                                1.400.-
- Dershaneler                                                      1.400.-
- Kurslar (sürücü kursu v.b), yurtlar                                                                    1-50 m2 arası                                           500.-             
51-100 m2 rası                                                                   600.-
100 m2 üstü                                                      1.000.-      


- Ana okulu yuva kreş                                                                           550.-                   
- Spor salonu, çim, halı, bilardo, pinpon, yüzme havuzları vb.                                            650.-             
- Özel hastaneler                                                  1.400.-
- Sağlık kabini, eczane, muayenehane, laboratuvar, ecza deposu ve vb.                          1.100.-
- Dayanıklı  Tüketim Malları Satış ve İrtibat Büroları.                                                            
0-100 m2 arası                                                        525.-
101-250 m2 arası                                                    625.-
250 m2 üstü                                                        725.-
- Halı , mobilya, mut.PVC kapı pencere satış ve teşhir salonları             
0-250 m2 arası                                                       525.-      
250 m2 üstü                                                       775.-
- İnşaat malz. nalburiye, hırdavat, elektrik malz. avize, cam, ayna vb.        
0-100 m2 arası                                                       525.-    
101-250 m2 arası                                                   625.-    
250 m2 üstü                                                       725.-   
-Gözlük, saat, hediyelik eşya, züccaciye, bujiteri, gümüş eşya vb. ayakkabı çanta konfeksiyon kumaş, çeyiz, spor malz. kozmetik, parfümeri
0-50 m2 arası                                                      325.-     
51-100 m2 arası                                                  375.-       
101-250 m2 arası                                                   425.-
250 m2 üstü                                                       475.-            
 - Terzi, tuhafiye, çorap ve iç çamaşırı penye vb.                                       325.-                 
-Akvaryum, kuş                                                       325.-  
- Çiçek ve süs bitkisi                                                   325.-      
- Oto yedek parça, oto lastik, oto aksesuar, madeni yağ satış vb.
0-100 m2 arası                                                       375.-  
101-250 m2 arası                                                   425.-     
250 m2 üstü                                                       475.-
- Çocuk gereçleri, oyuncak, kitap, kırtasiye, poşet, peçete, tem.malz. kaset vb. 
0-100 m2 arası                                                      325.-      
101-250 m2 arası                                                  375.-       
250 m2 üstü                                                      425.-     
- Ganyan,loto,toto,m.piyango                                              425.-  
- teknik makina malzeme vb. (satış teşhir)                        
0-50 m2 arası                                                     350.-      
51-100 m arası                                                     400.-  
101-250 m2 arası                                                 450.-  
250 m2 üstü                                                     500.-
- Radyo tv stüdyo yayın merkezleri.                             
0-100 m2 arası                                                     625.-     
 101-250 m2 arası                                                 725.-
250 m2 üstü                                                     850.-
- Her nevi toptan satış yerleri
0-100 m2 arası                                                     425.-           
101-250 m2 arası                                                 475.-            
250 m2 üstü                                                     525.-               
- Bürolar
0-100 m2 arası                                                     325.-             
101-250 m2 arası                                                 375.-           
250 m2 üstü                                                     425.-           
İnternet Evleri                                                                                                                           325.-            
YUKARIDA YAZILANLARIN DIŞINDA KALAN TÜM İŞYERLERİ

1- İşyeri sahiplerinin iş konusu veya işyeri adresinin değişmesi durumunda, işyeri açma belgesi  yada ruhsatı yeniden alacaktır.
2- Aynı işyerinde farklı konuda iş yapılıyorsa, tarifedeki  en yüksek ücret alınır.

TATİL GÜNLERİ ÇALIŞMA RUHSAT HARCI:        

1- Akaryakıt bayileri                                                                        800.-         
2- Bakkal ve tekel bayileri                                                        80-90.-                              3- Berberler                                                                              80.-               
4- Birahaneler                                                                   550.-      
5- Börekçi fırınları                                                             110.-            
6- Büfeler ve gazete bayileri                                                      90-70.-       
7- Bisiklet ve motosiklet tamircileri                                                       90.-       
8- Çiçekçiler                                                                 110.-             
9- Dershaneler                                                                            450.-            
10- Dişçiler, sağlık kabinleri ve sünnetçiler                                                                  400.-            
11- Dondurmacılar                                                                                     110.-           
12- Düğün salonları                                                              800.-           
13- Çay bahçeleri                                                              100.-           
14- Ciğerciler                                                                  100.-           
15- Ekmek imalathaneleri                                                          350.-           
a) Simit ve lahmacun fırınları                                                             110-130.-   
b) Ekmek satış yerleri                                                                90.-                       6- Emlak ve benzeri komisyoncular                                                                 400.-          
17- Fabrikalar                                                                                        450.-            
 a)  Depolar                                                                                                                                    250.-          
 b) Saç  kesme-dilme fabrikaları.                                                                                                500.-             
18- Fotoğraf stüdyosu                                                              110.-           
19- Gazete ana bayileri                                                                           90.-           
                                                                                                                                                                                       20- Gazino ve lokantalar                                                                                       a) lux sınıf gazino ve lokantalar                                                                      450.-        
 b) Birinci sınıf içkili gazino ve lokantalar                                                                           300.-             
c) İkinci sınıf içkili gazino ve lokantalar                                                                                       150.-         
d) Birinci sınıf içkisiz gazino ve lokantalar                                                    110.-           
e) İkinci sınıf içkisiz gazino ve lokantalar                                                                   100.-         
f) Kebap köfte salonları ve çorbacılar                                                                   100.-           
g) üçüncü sınıf lokantalar                                                              80.-       
h) Kadehli içki satan meyhaneler                                                        350.-         
21- Giyim mağazaları vb.                                                            150.-       
22- Hamam ve benzerleri                                                            250.-         
23- Hamburgerciler                                                                  90.-       
24- Gece kulüpleri ve oyun salonları                                                        450.-       
25- Güzellik salonları ve vücut geliştirme                                                    450.-          
26- Kafeteryalar                                                                                                                                                                                         a)Birinci sınıf kafeteryalar                                                            400.-       
b) İkinci sınıf kafeteryalar                                                            350.-          
c) Üçüncü sınıf kafeteryalar                                                            250.-       
27- Kahvehaneler                                                                                      Birinci sınıf kahvehaneler                                                            250.-               
b)İkinci sınıf kahvehaneler                                                            200.-       
c)Üçüncü sınıf kahvehaneler                                                            200.-       
d) Çay ocakları                                                                                 90.-          
28-Kavafiye mağazaları                                                                           150.-        
29- Kundura tamircileri                                                                           100.-         
30- Kasaplar                                                                    150.-        
31- Kırtasiyeciler                                                               100.-         
32- Kuaförler                            
a) Birinci sınıf kuaförler                                                                          250.-         
b) İkinci sınıf kuaförler                                                                          200.-                           
c) Üçüncü sınıf kuaförler                                                            200.-              
33-Kuru temizlemeciler                                                                           200.-            
34- Kuruyemişçiler                                                                110.-         
35- Likit gaz satıcıları                                                                          140.-         
36- Lahmacun salonları                                                                          110.-          
37-Lastik tamircileri                                                                100.-          
38- Mahrukatçılar (odun-kömür satıcıları)-Su Satıcıları                                                   350-100.- 
39- Marketler                            

       a) Küçük  ölçekli                                                                                                                         300.-       
       b) Gross Market                                                                                                                         450.-       
40- Matbaalar                                                                       350.-       
41- Mobilya mağazaları                                                                              350.-      
  a- Marangoz                                                                                                                                     200.-      
  b- Mobilya İmalatı                                                                                                                           250.-      
42- Mini futbol sahaları vb.                                                                450.-                           43-Nakliyeciler                                                                                                                         Nakliye şirketleri                                                                    400.-      
b)Terminal içi otobüs yazıhaneleri                                                            350.-        
c) Terminal dışı otobüs yazıhaneleri                                                            300.-            
d) Minibüs yazıhaneleri                                                                               125.-     
e) Taksi yazıhaneleri                                                                     200.-     
f) Büro' lardan                                                                                                                                     100.-     
44-Pastane vb.                            
a) Lux pastaneler                                                                    300.-       
b) Birinci sınıf pastaneler                                                                                       200.-      
c) İkinci sınıf pastaneler                                                                              180.-         
d) Üçüncü sınıf pastaneler                                                               160.-       
45- Nalburiyeciler                                                                   160.-       
46- Oyun salonları  
      a) İnternet cafe                                                                                                   250.-         
      b)İnternet cafe ve Play station                                                                                                 300.-      
47- Sebze meyve satıcıları                                                               150.-         
48- Sinemalar                                                                       400.-         
49- Şarküteriler                                                                                  150.-     
50- Tahmil tahliye şirketleri                                                                250.-     
51- Terziler                                                                     150.-        
52- Toto Loto ganyan bayileri                                                                       300.-           
53- Tuğla kiremit, kum vb. satıcıları                                                         350.-           
54- Oto parça satıcıları                                                                           350.-        
55- Yufkacılar                                                                     100.-         
56- Yıkama - Yağlama servisleri                                                                190-160.-   
57- Tavuk satıcıları                                                                 110.-       
58- Tersaneler                                                                                                    800.-   
59- Eczaneler                                                                     200.-      
60- Beyaz Elektronik Eşya Bakım Servisleri                                                                                150.-   
61-Oto Bakım Servisleri  (İsuzu v.s)                                                                                             300.-                               62-Hediyelik Eşya                                                                                                                            150.-  
2464  SAYILI  BELEDİYE GELİRLERİ   :
                  
2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun  15. maddesinde Yer Alan İlan ve Reklam Vergisi  Tarifesi  :
    1- Dükkan,Ticari ve sınai müessese ve serbest meslek erbabına çeşitli yerlere asılan ve takılan her çeşit levha,yazı ve resim gibi tüm sabit ilan ve reklamların  beher metrekaresinden yıllık olarak  :                                                                                                       90.-                              
2- Motorlu Taşıt araçlarının içine veya dışına konulan ilan ve reklamların beher metrekaresinden  yıllık olarak  :                                                                                                                                               40.-      
         3- Cadde, sokak ve yaya kaldırımları üzerine gerilen,binaların cephe ve yanlarına asılan bez veya sair maddeler vasıtasıyla yapılan geçici mahiyetteki ilan ve reklamların metrekaresinden haftalık olarak  :                                                                                                           10.-    
4- Işıklı veya projeksiyonlu ilan ve reklamlardan her metre kare yıllık olarak :                                                                                                                                                 -                          140.-   
            5- İlan ve reklam amacıyla dağıtılan  broşür,katalog,duvar ve cep takvimleri, biblolar veya benzerlerinin her biri için  :                                                                                                      0.25.-  
    6- Mahiyeti ne olursa olsun  yapıştırılacak çeşitli  afişler ve  benzerlerinin  beherinin metrekaresinden  :                                                                                                                           0.50.-                                                    
              7- Led Ekran Reklam Panoları                 0  8 m2                                                           800.-                
                                                                                   9  16m2                                                       1.300.-
                                                                                17  24m2                                                        1.750.-
                                                                               25  50m2                                                         2.250.-   
             Not : 50 m2'den fazla olamaz.


2464 Sayılı Kanunun  Mükerrer 44. Maddesinin  Dördüncü ve Beşinci Fıkraları   :
   
          Konutlara ait çevre temizlik vergisi; Su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle  metre küp başına  :   0.17.-  Krş   hesaplanır.                           


2464 Sayılı  Kanunu'nun  60. maddesi  Tatil Günlerinde  Çalışma Ruhsatı Harcı, işin mahiyetine  göre  yılda  20.00  TL'den  az ;   800,00 TL'den çok olmamak üzere  Belediye Meclislerince tespit edilir.
Buna göre    :
2464 Sayılı Kanunun  77.nci maddesinde  yer alan ölçü  ve tartı  aletleri  muayene harcı  tarifesi  aşağıdaki  şekilde değiştirilmiştir.

a) Tartı ağırlıklarının her birinden                                                       1.50.-                                       
b) Uzunluk  ölçülerinin her birinden                                                                                         1.50.-
c) Akıcı ve kuru daneli maddelerin hacim ölçeklerinin                                             
    her birinden                                                                                                                        3.00.-
d) El terazilerinden                                                                                                                      6.00.-
e) Normal  masa terazilerinden                                                                                             9.00.-    
f) Otomatik ( ibreli )  terazilerden                                                                                      12.00.-   
g) Elektronik  terazilerden                                                                                                  15.00.-
h) Kantar ve basküllerden                                                                                                 30.00.-


2464 Sayılı  Kanunun  Ek 6.ncı  Maddesinde  Yer Alan  Bina İnşaat Harcı  Tarifesi  :

1.    Konut İnşaatı :                                           M2 başına (TL)

İnşaat Alanı                                                                    
                                                                               
a) 100 m2 ye kadar                                                  1.50.-
b) 101-120 m2                                                      3.00.- 
c) 121-150 m2                                                     4.50.-            
d) 151-200 m2                                                     6.00.-       
e) 200 m2'den yukarı                                                                                                               7.50.-

2.    İşyeri inşaatı :            

İnşaat alanı 

 a) 25 m2 ye kadar                                     6.00.-
 b) 26-50 m2                                         9.00.-
 c) 51-100 m2                                                                                                                        12.00.-
 d) 100 m2'den yukarı                                                                                                             15.00.-

**  Eğitim amaçlı  yapılacak tesislerden  alınacak harç bedellerinden   % 30 indirim yapılacaktır.
2464 Sayılı Kanunun  84. Maddesinde Yer Alan Çeşitli Harçlara Ait Tarifeler  :

    KAYIT SURET HARÇLARI   :   
  
a) Her  sayfa  başına                                                 0.75.-
b) Harita plan ve krokilerin beher metrekaresinden                                                            12.00.-


    İMAR İLE İLGİLİ HARÇLAR (Ticaret  ve  konut  bölgeleri  için ayrı  ayrı)
  
 a) İlk parselasyon  harcı (beher metrekare için)                                                   0.15.-
 b) İfraz ve tevhid harcı (beher metrekare için)                                                                        0.15.-
 c) Plan proje tasdik harcı (beher inşaat metrekaresi )                                    0.15.-
 d) Zemin açma izni ve  toprak hafriyatı harcı ;              
     da)Toprak beher metreküp için)                                                                                          0.45.-
     db) Kanal ( beher metrekare için)                                            1.50.-  
 

 e)   Yapı kullanma izin harcı  ( Bağımsız bölüm )                                                                     400.-
       ( Beher inşaat metrekaresi için )                                                                                         0.15.-   
  f)  Kat İrtifat ve Mülkiyet Harcı  ( Bağımsız bölümü )                                                            200.-

4.   Muayene ruhsat ve rapor harcı                                         1.50.-    
       Sağlık belgesi harcı                                                                                                3.00.-      
Vaziyet Planı Onay Ücreti    :

       Konut Bölgesinde,                   (  3 kata kadar  )                                                   150.-           
                                                          (  3 kattan sonra  )                                               250.-
       Ticaret Bölgesinde,                                                                                                500.-

Süresi içinde Ruhsat Yenileme   :

       Dört kata kadar olan inşaatlarda                                                                         200.-         
      Dört kattan fazla olan inşaatlarda                                                                        600.-

Asansör İzin Belgesi    :

       Beş kata kadar olanlardan                                                                                    300.-         
       Beş kat üstü  ( her kat için )                                                                                    25.-  
       Yük asansörleri için                                                                                                300.-     
    Olarak, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesinin (f) bendine istinaden mevcudun oy birliği ile karar verildi
 

Etkinlik Takvimi

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres   : Merkez Mah.Belediye Cad.No:1 GÜLÜÇ-KDZ.EREĞLİ /ZONGULDAK

Telefon : 0 372 318 15 00 - 01  
Faks     : 0 372 318 15 06

E-Posta   : info@guluc.bel.tr