Gülüç Belediyesi

Bilgi İşlem

         

 

 

 

         ŞÜKRÜ DEMİRKOL

 

1993 yılında memur olarak göreve başlamış ve belediyenin çeşitli birimlerinde çalışmıştır.1998 yılında muhasebe şefi olarak atanmıştır. 2018 Mayıs ayında Belediye Başkan Yardımcısı olup, halen bu görevi yürütmektedir.Aynı zamanda belediyenin Bilgi işlem görevini yapan Demirkol 1966 doğumlu olup evli 2 çocuk babasıdır.

 

Tel: 0 372 318 15 00/119

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
demirkol@guluc.bel.tr

                                                

T.C.
GÜLÜÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

Günümüzde belediye hizmetlerinin vatandaşa sunulmasında kaliteyi etkileyen en önemli unsur hiç kuşkusuz hizmet süreçlerinin ve bu süreçlerde yer alan bilginin iyi yönetilmesinden geçmektedir. Hizmetlerde en üst seviyeye ulaşılmasında verinin doğruluğu, güvenilirliği ve çabuk erişilebilirliği en önemli ölçüt olarak karşımıza çıkmaktadır. Sahip olduğu bilgi ve birikimi en iyi şekilde yönetebilmeyi başaran kurumlar alanların da öncü hizmeti sunmayı başarabilmektedir.

Gülüç belediyesi olarak veriyi yönetmeninin ve çözümlemenin getirdiği başarının farkında olup Bilgi teknolojilerine yatırım yapan kurumlar arasında bölgemizde ön sıralarda yer almaktadır.

Bilgi İşlem Müdürlüğü Belediyemizin bilgi sistemleri yapısı ile ilgili politikaları oluşturmada, Belediyemiz birimlerinin kendi hizmetlerini görmelerinde ortaya çıkan bilgi sistemleri gereklerini koordine etmek için ihtiyaçları belirleyen, temin eden ve kullanıcı birimlere sunan bir birimdir.

 

GÖREV ALANI

 •          Bilişim Donanım ve Yazılım alımlarını gerçekleştirmek
 •          Tapu online TAKBİS sistem entegresini sağlamak
 •          Nüfus adres sistem bilgisini güncelleştirmek
 •          Bilişim Donanım ve Yazılım Bakım çalışmalarını yapmak
 •          Kurumun İhtiyacı olan Yazılımları satın almak, yaptırmak ya da müdürlük bünyesinde hazırlamak
 •          Kurum içerisinde internet ve dijital ağ altyapısını kurmak ve yürütmek
 •          Bilgisayar programlarının belediye içinde kullanımının sağlanması
 •          Bilgi Güvenliği, Ofis ve Bilgisayar Eğitim çalışmalarının yapılması
 •          Diğer kamu kurum ve kuruluşlarına teknik destek verilmesi
 •          Belediyede tam bilgi ve veri otomasyonunun sağlanması
 •          E-belediye çalışmalarının yürütülmesi
 •          Coğrafi Bilgi Sistemi uygulamalarının hayata geçirilmesi, geliştirilmesi ve yönetilmesi,
 •          Dijital Arşiv kapsamında belediyedeki yazılı evrakları dijital ortama aktararak evrakların dijital ortamda dolaşmasını sağlaması
 •          Belediyenin fiziksel arşivinin düzenli olarak tutulması, devlet arşivlerine gönderme ve imha çalışmalarının yürütülmesi
 •          Kurumun bilgi güvenliğinin sağlanması için bilgi güvenliği çalışmalarının yürütülmesi
 •          Kurum Web sitesi ve elektronik ortamlardaki tanıtım mecralarının oluşturulması, düzenlenmesi ve sürdürülmesi
Etkinlik Takvimi

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres   : Merkez Mah.Belediye Cad.No:1 GÜLÜÇ-KDZ.EREĞLİ /ZONGULDAK

Telefon : 0 372 318 15 00 - 01  
Faks     : 0 372 318 15 06

E-Posta   : info@guluc.bel.tr