Gülüç Belediyesi

İşyeri Açma

İşyeri Ruhsat İşlemleri İçin Belgeler

Gayri Sıhhı İş Yeri Açma Ruhsatı Başvuruları

Beyanname

Tapu Fotokopisi

Yapı Kullanma İzin Belgesi

Kira Kontratı

Kapasite Raporu (Ticaret, Sanayi veya Esnaf sanayi Odasından alınacak)

İş Akım Şeması ve Açıklama Raporu

2 adet fotoğraf

Oda Sicil Kayıt Belgesi (Esnaf veya Ticaret Odası)

Kimlik Fotokopisi (TC Numaralı)

Naylon Telli Dosya 

Ayrıca Şirket ise;

Ticaret Sicil Gazetesi İlanı

İmza Sirküsü

Yetki Belgesi 

Not: Gerekli Görüldüğü hallerde ilave bilgi ve belgeler istenebilir 

Sıhhı Ruhsatlar için Gerekli Evraklar

Başvuru Beyan Formu

Tapu Fotokopisi

Yapı Kullanma İzin Belgesi

Kira Kontratı

Ustalık Belgesi

Esnaf Sicil Tasdiknamesi (Ticaret sanayi Odası Belgesi)

2 adet fotoğraf

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

Naylon Plastik Telli Dosya 

Ayrıca Şirket ise;

Ticaret Sicil Gazetesi İlanı

İmza Sirküsü

Yetki Belgesi 

Eğlence Yerleri Ruhsat Başvurusu

Başvuru Formu

Tapu Fotokopisi

Kira Kontratı

Yapı Kullanım İzin Belgesi (İmar İşleri Müd.den)

Pafta Fotokopisi (İmar İşleri Müd.den)

Mesafe ölçümü için Dilekçe (Kıraathane ve Playstation)

Esnaf sicil Tastik namesi ve Oda kaydı yada TSO kaydı

Üye Kayıt Belgesi (Esnaf TSO odalarından)

Esnaf odasından Ustalık Belgesi (içkili Lokantalardan)

Sağlık Raporu ( 6 ayda bir yenilenecek Müdürlüğe Bildirilecek)

Adli Sicil Kaydı

2 adet Kimlik Fotokopisi

3 adet Fotoğraf

Kamera Sistemin kurulması (Kafeteryalar ve İnternet Salonları)

Tüm Çalışanların Sağlık Raporu, Adli Sicil Kaydı, Kimlik Fotokopisi

Muvafakatname (İzin) (Kat Malikleri) 

Ayrıca Şirket veya Tüzel Kişi ise;

Ticaret Sicil Gazetesi İlanı

İmza Sirküsü

Yetki Belgesi

Ticaret Oda Kaydı (Şube ise Şube Kaydı)

Etkinlik Takvimi

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres   : Merkez Mah.Belediye Cad.No:1 GÜLÜÇ-KDZ.EREĞLİ /ZONGULDAK

Telefon : 0 372 318 15 00 - 01  
Faks     : 0 372 318 15 06

E-Posta   : info@guluc.bel.tr